TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE


REKISTERINPITÄJÄ

Jasmin Yli-Huhtala Art (y-tunnus 3161690-8) joka noudattaa GDPR-asetusta, Kauppakuja 10, 11100 Riihimäki, puhelin: +358 440106091 sähköposti: hello@jasminylihuhtala.com

Verkkokauppa www.jasminylihuhtala.com käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa. Rekisterin nimi: Jasmin Yli-Huhtala Art asiakasrekisteri.


HENKILÖTIETOJEN LÄHDE

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.


TIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.


HENKILÖTIETOJEN TALLENUKSEN KESTO

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.


HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jasmin Yli-Huhtala Art (3161690-8) käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

- henkilön perustiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, tilaushistoria. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


ASIAKKAAN OIKEUDET

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: hello@jasminylihuhtala.com ;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.


HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.


EVÄSTEASETUKSET

Tämä verkkokauppa käyttää evästeitä ostokokemuksesi parantamiseksi. Osaa evästeistä tarvitaan kaupan perustoimintoihin (esim. ostoskori), ja jotkin evästeet auttavat meitä kehittämään verkkokauppatarjontaamme ja toimimaan tehokkaammin. Voit hyväksyä kaikki evästeet valitsemalla "Hyväksy kaikki" tai voit hyväksyä vain pakolliset evästeet valitsemalla "Hyväksy vaaditut".


LOPPUSÄÄNNÖKSET

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.jasminylihuhtala.com, Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan [30.3.2023]